Hof van Justitie tikt Nederland op de vingers

Het betreft de Nederlandse toepassing van de sportvrijstelling in geval van watersportverenigingen. In de Europese BTW-richtlijn is een vrijstelling opgenomen voor diensten op het gebied van sport en/of lichamelijke opvoeding… lees meer →