BTW-maatregelen rond corona

De laatste tijd zijn diverse fiscale maatregelen genomen om het bedrijfsleven te steunen in deze coronatijd. Enkele hebben betrekking op de BTW.

BTW-vrijstelling voor mondkapjes

Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen btw op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch). Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.

BTW gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel

De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw. Het maakt daarbij niet uit wie de uitlener is. Wel gelden er enkele voorwaarden om te verzekeren dat het btw-voordeel van de goedkeuring ook daadwerkelijk bij de zorginstelling of zorgverlener terecht komt. Dit zijn de volgende voorwaarden: de inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast. De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5% en er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt. Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.

btw maatregelen corona

BTW gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur

Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden. Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van deze verstrekker. Hierdoor kan bijvoorbeeld een ondernemer die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, deze inkoop-btw ook in deze situatie blijven aftrekken. De aftrek van de inkoop btw op kosten van de gratis medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. De gratis verstrekking van de hulpmiddelen wordt hier niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.

BTW-tarief bij online aanbieden van sportlessen

Veel sportscholen en dergelijke ondernemers bieden in deze periode waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven online sportlessen aan. Het beleidsbesluit bevat de tijdelijke goedkeuring dat het verlaagde tarief dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening ook geldt voor de situatie dat deze sportlessen online aangeboden worden.

Uitstel voor Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie en de BTW hierover

De Staatssecretaris keurt goed dat over de voorschotnota’s voor de levering van aardgas en elektriciteit voor de maanden april, mei en juni 2020 de heffing van Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de BTW hierover wordt uitgesteld tot uiterlijk 1 november 2020. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de factuur heeft betrekking op een kalendermaand.
  • op de voorschotnota’s worden geen bedragen voor EB en ODE, noch de BTW hierover, opgenomen,
  • de voorschotnota’s voor die maanden, worden uiterlijk in oktober 2020 hersteld.

Uitstel van betaling van belastingen

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Deze vorm van uitstel is voor maximaal 3 maanden. Dit kan via een online formulier.

Als een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort is, kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

 

Houtsma BTW-advies kan u tegen een zeer speciaal tarief bijstaan bij het aanvragen van (bijzonder) uitstel. Neem contact op voor een prijsopgaaf.

 

Meer artikelen

Menu