BTW in de zorg

Op zoek naar duidelijk advies over BTW in de zorg? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over BTW in de zorg vind je hierover.

BTW-vrijstelling zorg

Voor zorginstellingen zijn een aantal belangrijke vrijstellingen opgenomen in de wet. Toch krijgen zorginstellingen meer en meer te maken met BTW. Of het nu gaat of om detacheringen of om leveringen van goederen en diensten vanuit de dagbesteding, voortdurend spelen BTW-vraagstukken op de achtergrond mee. Zorginstellingen die deze vraagstukken negeren lopen financiële risico’s in de vorm van naheffing, boetes en belastingrente. Het idee dat stichtingen vrijgesteld zijn van BTW ligt inmiddels ver achter ons. Daarbij worden zorgondernemingen meer en meer in de BV-vorm gevoerd.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Detacheringen

De bemensing van de zorg is bij veel instellingen een probleem. Meer en meer moet een beroep worden gedaan op ZZP-ers. Zorginstellingen lenen met regelmaat medewerkers uit aan andere zorginstellingen of aan gemeenten. 

De hoofdregel is dat het ter beschikking stellen van arbeid een dienst is die met BTW belast is tegen het hoge tarief. Er zijn uitzonderingen, die detachering zonder toepassing van BTW mogelijk maken. Deze uitzonderingen liggen deels vast in wetgeving en deels in de rechtspraak. De mogelijkheden om vrij van BTW te detacheren zijn aanwezig, maar de vrijstellingen zijn aan stringente voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden moeten serieus worden bekeken want de zorg staat in de belangstelling van de fiscus. In de sector specifieke benadering van de belastingdienst wordt de zorg expliciet genoemd. Het is belangrijk om goede beheersingsmaatregelen te treffen rondom detacheringen en inhuur van ZZP-ers. Deze moeten waarborgen dat bij elke nieuwe detachering of inhuur getoetst wordt of aan alle voorwaarden voor BTW-vrijstelling is voldaan. Houtsma BTW-advies heeft ruime ervaring met de begeleiding van zorginstellingen en kan u hierbij ondersteunen.

Leveringen vanuit dagbesteding/participatie/arbeidstraining

De tijd dat zorginstellingen gesloten organisaties waren ligt ver achter ons. Zorginstellingen begeven zich meer en meer in het reguliere economisch verkeer vanuit het (terechte) idee dat cliënten een serieuze plek verdienen in het maatschappelijk verkeer. Dagbesteding, participatie en arbeidstraining vindt daarom meer en meer plaats binnen reguliere economische activiteiten. Voorbeelden zijn winkels, horeca, assemblage, groenvoorziening en kleding. Leveringen van goederen en diensten op deze gebieden zijn met BTW belast. Dat is niet perse nadelig, want het geeft ook recht op vooraftrek van BTW op inkopen en investeringen die met deze activiteiten samenhangen. Zelfs een deel van de BTW die drukt op de overhead komt dan voor verrekening in aanmerking, de zgn. ‘pro-rata’-BTW.

Neem contact op

Houtsma BTW-Advies kan je advies op maat geven over BTW in de zorg. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke offerte.

Belaste huur en verhuur van winkel/horecapanden

Op het moment dat vanuit een pand hoofdzakelijk belaste prestaties worden verricht en er geheel of nagenoeg geheel recht is op vooraftrek van BTW is het mogelijk om te opteren voor met BTW belaste (ver)huur. Verhuurders kunnen het pand dan voor een lager bedrag verhuren. Op dit moment is de belastingdienst bezig zich een standpunt te vormen of de (van BTW vrijgestelde) zorgopbrengsten die zorginstellingen ontvangen uit hoofde van de dagbesteding, participatie en/of arbeidstraining, moeten meetellen in de bepaling of er geheel of nagenoeg geheel recht is op vooraftrek van BTW en daarmee of er met BTW belast gehuurd kan worden. Dit is met name interessant in situaties waarin de ondernemingen in een aparte BV zijn ondergebracht en de zorgopbrengsten door de zorginstelling worden ontvangen. In dat geval kan verdedigd worden dat de zorgopbrengsten buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij de bepaling van het percentage waarvoor vooraftrek van BTW mogelijk is. Houtsma BTW-advies heeft ruime ervaring met de begeleiding van zorginstellingen en kan u hierbij ondersteunen.

Franchise formules

Zorginstellingen werken meer en meer met franchise formules. Gezinshuizen, al dan niet met een agrarische onderneming, werken dan onder het label van de zorginstelling. De diensten die de zorginstelling verleent aan de gezinshuizen zijn in beginsel belast met BTW. In specifieke gevallen kan echter een beroep worden gedaan op een vrijstelling.

Menu