Belastingcontrole

Dienst

Heb je een ‘verzoek om informatie’ of een aankondiging van een controle ontvangen van de Belastingdienst? Wees dan op je hoede! De informatie die je naar aanleiding van dit verzoek verstrekt is belangrijk. Het is namelijk allesbepalend voor het verdere verloop van de controle. In enkele gevallen komt het voor dat de Belastingdienst na het verzoek om informatie geen verdere controle opstart. Je bent niet altijd verplicht de gevraagde informatie te verschaffen; de Belastingdienst mag enkel informatie opvragen die voor de belastingheffing van belang kan zijn. In dit stadium is het al raadzaam om Houtsma BTW-Advies er bij te betrekken. Vaak volgt op een ‘verzoek om informatie’ namelijk een boekenonderzoek. Wij zullen samen de brieven beantwoorden, het eventuele boekenonderzoek voorbereiden en de dossiers hiervoor met je in orde maken. Daarnaast kan Houtsma BTW-Advies optreden als ‘single point of contact’ tijdens het traject van de controle. Wij coördineren de beantwoording van de door de controlerend ambtenaar gestelde vragen en verzorgen de overhandiging van de door de ambtenaar gevraagde kopieën. Wij houden hiervan uiteraard ook een eigen controledossier bij, zodat we precies op de hoogte zijn van de informatie waarover de belastingdienst wel of niet beschikt.

Ondersteuning bij belastingcontrole
Dit advies willen wij je alvast geven: geef enkel antwoord op de gestelde vragen en geef geen antwoord op niet-gestelde vragen. Ondoordachte antwoorden zullen in een bezwaar- of beroepsfase in je nadeel werken. Het is belangrijk om te anticiperen op de mogelijke uitkomsten van de controle, om je zaak in een latere procedure optimaal te kunnen bepleiten. Het is altijd onverstandig om de waarheid geweld aan te doen.

Na de controle ontvang je een concept van het controlerapport, waarbij het belangrijk is deze nauwkeurig te toetsen. Het kan namelijk zo zijn dat eventuele scherpe randjes genuanceerd of zelfs weerlegd kunnen worden. De bepaling van eventuele boetes moet goed worden getoetst. Hierop is vaak winst te behalen. Ook de renteberekening bevat vaak fouten en moet daarom goed worden gecontroleerd. Hiermee kunnen wij je van dienst zijn.

Wat kost onze ondersteuning bij belastingcontrole?
De kosten van onze ondersteuning zijn afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de controle. Vanzelfsprekend krijg je vooraf duidelijkheid over de precieze kosten van de ondersteuning.

Contact opnemen

Op zoek naar gespecialiseerde ondersteuning bij belastingcontrole, tegen een vaste scherpe prijs? Neem contact op voor een kennismaking of het aanvragen van een duidelijke offerte.

Menu