Disclaimer

Disclaimer

De teksten van deze website bevatten sterk samengevatte weergaven van wetgeving en rechtspraak. Deze teksten zijn om die reden geen volledige weergave van de geldende wet- en regelgeving. Daarbij is juridisch taalgebruik, met het oog op de leesbaarheid, zoveel als mogelijk vermeden. Hierdoor zijn juridische nuances verloren gegaan. De teksten van deze website mogen daarom niet worden beschouwd als aan de lezer verstrekt BTW-advies. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel en al voor risico van de gebruiker ervan. Houtsma BTW-Advies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de op deze website opgenomen informatie.

Menu