De KOR en BTW

Op zoek naar duidelijk advies over de kleineondernemersregeling (KOR) en BTW? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over de KOR en BTW vind je hierover.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Ondernemers met een omzet van minder dan EUR 20.000 kunnen ervoor kiezen om de kleineondernemersregeling (de KOR) toe te passen. De regeling is vrijwillig, je kan er als ondernemer voor kiezen de regeling buiten toepassing te laten. Nadeel van de KOR is dat het recht op vooraftrek van BTW vervalt. Vooral als je nog zwaar aan het investeren bent, of de onderneming nog sterk verliesgevend is, kan dat nadelig zijn. In die gevallen is de vooraftrek waarschijnlijk hoger dan het bedrag van de af te dragen BTW. Het is dan gunstig voor de cashflow om toch BTW-aangiftes te doen: liquiditeit die op dat moment hard nodig is voor de opbouw van de onderneming. Als je kiest voor toepassing van de KOR hoef je geen BTW-aangiftes meer te doen en ook de administratie wordt eenvoudiger.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Wanneer kan je kiezen voor toepassing van de KOR?

Er gelden enkele voorwaarden voor toepassing van de KOR:

 • de onderneming is in Nederland gevestigd.
 • de omzet van de onderneming bedraagt maximaal EUR 20.000 per jaar.
 • je hebt je tijdig aangemeld bij de Belastingdienst voor toepassing van de KOR.

De KOR staat ook open voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland. De Belastingdienst besluit over de aanvraag voor toepassing van de KOR. Wanneer de Belastingdienst het verzoek afwijst, kan je hiertegen bezwaar maken.

Uitzonderingen op de KOR

Wanneer je kiest voor toepassing van de KOR en de Belastingdienst dit verzoek niet heeft afgewezen, zijn er toch nog enkele situaties die niet onder de werking van de KOR vallen.

De nieuwe KOR is niet van toepassing bij:

 • aankoop van een nieuw vervoermiddel uit een andere EU-lidstaat
 • verkoop van onroerende bedrijfsgoederen
 • opteren voor belaste verhuur.

Herziening voorbelasting onder de KOR

Als u de KOR gaat toepassen kan je te maken krijgen met herziening van BTW. Kiezen voor de KOR betekent dat je geen vooraftrek van BTW kan claimen. Als je echter investeringen heeft gedaan die zich op het moment van aanvang van de KOR nog in de herzieningsperiode bevinden, moet de BTW worden herzien.

Meer informatie over herziening.

Neem contact op

Houtsma BTW-Advies kan je advies op maat geven over het toepassen van de kleineondernemersregeling (KOR). Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke offerte.

Incidentele aangifte

Wanneer de KOR wordt toegepast kan het toch nog zijn dat er aangifte van BTW moet plaatsvinden. Dit zijn incidentele aangiftes in geval van:

 • Aankoop van een nieuw vervoermiddel uit een andere EU-lidstaat.
 • Aankoop van goederen of diensten waarbij de BTW naar u is verlegd.
 • Importen van buiten de EU voor bepaalde aangewezen goederen.
 • Intracommunautaire verwervingen (importen vanuit EU-lidstaten) voor meer dan EUR 10.000.
 • Verkoop van onroerende bedrijfsgoederen.

Meer informatie over BTW rond onroerend goed.

Zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen die stroom leveren op het elektriciteitsnet zijn ondernemer voor de BTW. Dat betekent dat zij de BTW die druk op de aanschaf van de panelen kunnen terugvragen bij de belastingdienst. De consequentie is dat zij ook BTW moeten afdragen voor de op het net geleverde elektriciteit. De meeste eigenaren van zonnepanelen voldoen aan de criteria voor toepassing van de KOR. Zonnepanelen zijn roerende goederen dus er geldt een herzieningsperiode van 4 jaren na het jaar van ingebruikname. Het is belangrijk om goed na te gaan wat het juiste moment is om te vragen om toepassing van de KOR.

Menu