Reisbureauregeling en BTW

Op zoek naar duidelijk advies over de reisbureauregeling en BTW? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over de reisbureauregeling en BTW vind je hierover.

Reisbureauregeling

In de wet is een bijzondere regeling opgenomen voor reisbureaus. De regeling houdt in dat BTW wordt afgedragen, niet over de ontvangen vergoeding, maar over de winstmarge van het reisbureau. Het moet daarbij gaan om een reis die de ondernemer in eigen naam aanbiedt en daarbij gebruikmaakt van leveringen en diensten van andere ondernemers. Het maakt daarbij niet uit wie de afnemer is van de reis. De reisbureauregeling moet daarom ook worden toegepast op reizen die het reisbureau op eigen naam aan andere reisbureaus verricht. De reisdiensten zijn belast in het land waar de ondernemer/exploitant van het reisbureau is gevestigd. Dit is anders als de ondernemer de reis aanbiedt vanuit een vaste inrichting (bijvoorbeeld: een kantoor) in een andere EU-lidstaat.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Waarover moet BTW worden afgedragen?

Waarover moet BTW worden afgedragen?

BTW moet worden afgedragen over de winstmarge van de reis. De winstmarge is het verschil tussen de ontvangen vergoeding en de kostprijs van de verschillende, van derden, ingekochte, onderdelen van de reis (alle bedragen inclusief BTW). De afdracht is dan 21/121e-deel van de winstmarge. Wanneer vooruitbetalingen worden ontvangen moet opdat moment BTW worden afgedragen over de (ingeschatte) winstmarge. De reisbureauregeling is niet van toepassing op onderdelen van de reis die het reisbureau niet inkoopt van derden, maar zelf verzorgt. De ondernemer kan kiezen om de winstmarge per reis te bepalen of per tijdvak voor alle reizen in dat tijdvak gezamenlijk. Administreren per tijdvak is eenvoudiger en heeft als voordeel dat positieve en negatieve marges van verschillende reizen met elkaar gesaldeerd kunnen worden. De gefactureerde voorbelasting op de ingekochte reisonderdelen is niet aftrekbaar. BTW op kosten die niet direct aan de reis zijn toe te rekenen, is aftrekbaar via de normale regels van vooraftrek van BTW.

Neem contact op

Houtsma BTW-Advies kan je advies op maat geven over de reisbureauregeling en BTW. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke offerte.

Toepassingsgebied

De reisbureauregeling is alleen van toepassing op reizen en inkopen van onderdelen van reizen binnen de EU en niet op ingekochte reisonderdelen die buiten de EU plaats vinden. Op de verkoopopbrengst van het gedeelte van de reis dat buiten de EU plaats vindt, is het nultarief van toepassing.

Overige regelingen

Bijzondere regeling zijn er getroffen voor:

  • verrekening van negatieve marges
  • vlieg- en bootreizen die deels binnen, deels buiten de EU plaats vinden
  • bemiddeling in reizen
  • langdurige huur van campingplaatsen, hotelkamers en/of vakantiehuizen door reisorganisaties
  • annulerings- en reisverzekeringen, SGR-bijdrage.

Houtsma BTW-advies kan je adviseren over de toepassing van de regeling en over de meest praktische inrichting van jouw administratie om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Menu