Webshops en BTW

Op zoek naar duidelijk advies over webshops, dropshipping en BTW? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over webshops en dropshipping vind je hierover.

Webshops

Als webshop heb je al snel te maken met complexe BTW, zeker als je leveringen verricht naar andere landen:

  • je levert aan binnenlandse afnemers, afnemer in andere EU-lidstaten en afnemers buiten de EU (bijvoorbeeld: Noorwegen en Zwitserland)
  • particulieren en ondernemers.

Wat zijn de gevolgen voor de BTW? Lees snel verder.

Direct naar dropshipping.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Binnenlandse leveringen

Deze is het meest eenvoudig. Als het adres waar de goederen naartoe gezonden worden binnen Nederland ligt, is Nederlandse BTW van toepassing. Of de afnemer ondernemer is of particulier, maakt niet veel uit. Zorg ervoor dat een afnemer zijn BTW-nummer kan invullen op je website en dat deze in dat geval ook op de factuur terecht komt. De ondernemer kan vaak de BTW weer aftrekken.

Leveringen in andere EU-lidstaten aan ondernemers

Bij leveringen aan afnemers in het buitenland mag je het 0%-tarief toepassen. Het is daarbij essentieel dat je het bewijs kunt leveren dat de goederen Nederland hebben verlaten. De belastingdienst wil namelijk zeker weten dat je terecht geen (Nederlandse) BTW in rekening brengt. Voorkomen moet worden dat de producten vrij van BTW worden verbruikt. 

De buitenlandse afnemer moet zijn BTW-nummer (met landcode) aan jou opgeven. Controleer of dit BTW-nummer correct is en of de naam die bij het BTW-nummer hoort identiek is aan de naam op de bestelling (en uiteindelijk op de factuur). Als er verschillen zijn moeten deze worden opgelost. Hieronder vind je een link naar de site waar je BTW-nummers kan controleren. Bewaar de uitkomst van de check (print of screenshot)!

Klik hier voor controle van een BTW-nummer.

Bewijs

Bewaar het bewijs dat de goederen Nederland hebben verlaten. Voorbeelden van documenten die als bewijs kunnen dienen zijn:

  • de bestelling op je website
  • overige correspondentie met de afnemer
  • de factuur op naam van de afnemer met vermelding van zijn BTW-nummer
  • een vervoersverklaring
  • een kopie van de vrachtbrief
  • de polis van een vervoersverzekering
  • betaling vanaf een buitenlandse bankrekening.

De verschillende documenten mogen geen fouten bevatten en mogen niet onderling tegenstrijdig zijn. Zorg ervoor dat wanneer je zelf het vervoer verzorgt je dit vervoer ook kan bewijzen.

Wees voorzichtig als de afnemer de goederen zelf wil ophalen, zeker als deze goederen contant worden afgerekend. Wanneer een vaste afnemer voorafgaand aan de levering een vervoersverklaring ondertekent en jij geen reden hebt aan de juistheid van deze verklaring te twijfelen kan dit voor de fiscus acceptabel bewijs zijn. De fiscus eist grote oplettendheid van de webshophouder en zal fouten aan de webshophouder toerekenen! Onderaan deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een vervoersverklaring.

Klik hier voor een voorbeeld van de vervoersverklaring.

Leveringen in andere EU-lidstaten aan particulieren

Nu wordt het complex. Verricht je weinig leveringen aan afnemers in het buitenland en blijft het totaal van al je leveringen naar dat land onder een bepaald drempelbedrag, dan mag je Nederlandse BTW aan je afnemer in rekening brengen. Je mag er voor kiezen, ook als je beneden de drempel blijft, BTW van het bestemmingsland in rekening te brengen. Dat kan voordelig zijn, als het tarief daar lager is. Je kan dan goedkoper aanbieden. Je administratieve last stijgt dan wel, dus je zult de baten en de lasten moeten afwegen.

Klik hier voor een overzicht van de van toepassing zijnde drempelbedragen.

Zodra je met een bepaalde levering de drempelwaarde van een bepaald land overstijgt, zal je op die transactie en alle daarop volgende leveringen naar dat land, de BTW van het bestemmingsland moeten gaan toepassen (als je dat niet al vrijwillig deed: zie boven). Dit doe je dan voor de rest van het lopende jaar en het daarop volgende jaar.

Aangifte doen

Zodra je buitenlandse BTW in rekening moet/gaat brengen, zal je je moeten registreren in die landen. Daarna zal je periodiek aangifte moeten doen in die landen. Al met al kan dat de nodige administratieve rompslomp opleveren. Houtsma BTW-advies kan je deze administratieve last uit handen nemen. Klik hier voor meer informatie over aangifte doen.

Neem contact op

Houtsma BTW-advies kan je de nodige administratieve ondersteuning bieden. Hierdoor hou jij je handen vrij voor je onderneming. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke en opmaat gemaakte offerte.

Ontwikkelingen 2021

Er wordt gewerkt aan vereenvoudiging van de BTW-afdracht voor webshops die in meerdere EU-lidstaten actief zijn. De MOSS-regeling (Mini One Stop Shop) wordt uitgebreid en gaat dan ook gelden voor webshops. Webshops kunnen dan eenvoudig in hun woonstaat aangifte doen voor zowel de binnenlandse als alle buitenlandse BTW. De drempelbedragen zullen worden geharmoniseerd naar EUR 10.000 per land per jaar. De invoering was voorzien per 1 januari 2021, maar is nu uitgesteld naar 1 juli 2021.

Leveringen in landen buiten de EU

Leveringen in landen buiten de EU zijn altijd vrijgesteld van BTW. Eis is wederom dat je kan bewijzen dat de goederen de EU hebben verlaten. Mogelijk moet je je registreren in dit niet-EU-land en daar eveneens BTW of Sales Tax afdragen.

Dropshipping

Als je dropshipping toepast is het belangrijk om na te gaan of jij de leverancier bent of dat jij alleen bemiddelt tussen de (buitenlandse) leverancier en de afnemer. In het eerste geval ben jij verantwoordelijk voor de invoer en de afdracht van BTW, in het andere geval is dat de (buitenlandse) leverancier. Op dit punt worden vaak fouten gemaakt en al menig webshop heeft hierdoor boetes gekregen en is met hoge naheffing geconfronteerd.

Gebruikte goederen en kunst

Voor de levering van gebruikte goederen en kunst geldt een aparte regeling.

Brexit

Als je veel goederen betrekt uit de UK of levert aan afnemers in de UK moet je je voorbereiden op de Brexit. Tenzij er nog andere afspraken worden gemaakt zullen leveringen aan afnemer in de UK per eind dit jaar als export naar een land buiten de EU worden aangemerkt. Je krijgt dan, naast de Britse VAT, mogelijk ook te maken met import en/of export heffingen. Houtsma BTW-advies kan je ondersteunen bij het in kaart brengen van de gevolgen van de Brexit. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke offerte.

Menu